Vahvuutemme

Uusiutuvien energiamuotojen ja uuden energiatekniikan osaaminen

 

Pitkän ajan asiantuntemus ja syvällinen perehtyminen

 • Luotettavuus ja asiakkaan tarpeiden mukainen työ
 • Ympäristösäädösten ja vaatimusten tuntemus

 

Tarkastelemme energian tuotantoa ja toimintavaihtoehtoja tavoitteenamme hyvä tekninen ja taloudellinen, ajantasaiset ympäristövaatimukset täyttävä toiminta.

Vahvuuksiamme tämän tavoitteen saavuttamisessa ovat:

 • Pitkä kokemus ja asiantuntemus
 • Vahva verkostoituminen
 • Luottamuksellisuus ja riippumattomuus
 • Tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa
   

Vahvuutemme elintarvike- ja kemianteollisuudelle ja jätehuoltoon

 

 • Ympäristöriskien hallinta ja lupa-asiat
 • Prosessiturvallisuuden kehittäminen ja turvallisuusjohtaminen
 • Kemikaalien turvallinen käsittely
 • Energian hyötykäyttö ja vaihtoehtoiset energiamuodot
 • Viranomaisvaatimusten täyttäminen
 • Jätteiden hyötykäyttö

Meillä on laaja osaaminen ja projektikokemus eri teollisuuden aloilta. Kokonaisvaltainen näkemys ja innovatiiviset ratkaisut sekä kyky työskennellä asiakkaan lähellä takaavat projektin koosta riippumatta parhaan tuloksen. Tehtävämme on pysyä mukana muuttuvissa vaatimuksissa sekä yhteiskunnan että viranomaisten vaatimuksissa.

Seuraamme jatkuvasti uusiutuvan energiantuotannon ja energiatekniikoiden kehitystä ja olemme osaltamme tätä kehitystä toteuttamassa. Samoin seuraamme tiiviisti lämpöteknistä energiantuotantoa koskevia uusia ympäristövaatimuksia ja tarkastelemme niiden merkitystä energiantuotannolle yleisesti sekä laitostasolla.

Energia-alan kehitys on nopeaa ja monitahoista ja sen vuoksi hyvien ratkaisujen löytäminen edellyttää yhteistyötä. Olemme akviivisesti, mutta riippumattomasti yhteistyössä useiden alan johtavien toimijoiden ja tutkimuslaitosten sekä hankkeissamme tarvittavien kumppaniemme kanssa.