Kattilalaitosten parametrikokeet ja päästöjen hallinnan toimenpiteiden suunnittelu

Asiakas              

Useita erillisiä toimeksiantoja, asiakkaina muun muassa Pohjolan Voima Oy, Vaskiluodon Voima Oy, Laanilan Voima Oy, Hämeenkyrön Voima Oy, Porin Prosessivoima Oy

Projekti/tehtävät

Kattilakohtaisia selvityksiä, parametrikokeiden ja erilaisten testien ja koeajojen suunnittelua, valvontaa, mittauksia, analyysejä ja päästöjen hallinnan suunnittelua noin 40 kattilalaitokselle. Tehtävä on sisältänyt polttoainekokeita, SNCR-mitoituskokeita, lisäainekokeita, parametrikokeita, säätökokeita:

  • kerros- ja kiertoleijukattiloille
  • pölypolttokattiloille
  • kaasu- ja öljykattiloille

Novoxin tehtäviin on sisältynyt:

  • kokeiden suunnittelua, koejärjestelyjen organisointia, kokeiden valvontaa ja mittauksia
  • päästöjen ja kattiloista mitatun prosessidatan välisten korrelaatioiden analysointia
  • päästöjä vähentävien ajoparametrimuutosten ja teknisten muutostarpeiden määrittäminen kattilakohtaisesti
  • kustannusarvioiden ja toimenpideohjelmien laadintaa

Ajankohta

2011 - 2017, tehtävät jatkuvat edelleen