Vaasan ja Seinäjoen voimalaitosten ympäristölupahakemukset

Asiakas

Vaskiluodon Voima Oy

Projekti/tehtävä

Vaasan ja Seinäjoen voimalaitosten ympäristölupien tarkistamishakemusten laatiminen

Lupien tarkistaminen on tarpeen laitoksia koskevan kansallisen siirtymäsuunnitelman päättymisen ja uusien suurten polttolaitosten BAT-päätelmien voimaantulon vuoksi

Ajankohta

2017