Lupapalvelut

Vuosien kokemus teollisuuden ympäristöasioiden hallinnasta ja kehittämisestä takaa asiakkaillemme lisäarvoa sekä uusien laitosten suunnitteluun että olemassa olevien laitosten kehittämiseen.  Läheinen yhteistyö viranomaisten kanssa ja juridinen asiantuntemus sujuvoittavat oikeiden ratkaisujen valintaa sekä luvitustyötä.

Viimeisimmät referenssimme:

  • Vaskiluodon Voima Oy , ympäristölupahakemus 2018
  • Tornion Voima Oy, Ympäristölupahakemus , ympäristöriskien arviointi 2018
  • Kanteleen Voima Oy, Ympäristölupahakemus 2018
  • Useita Tukes-lupahakemuksia kemian teollisuuteen 2018-2019
  • Useita päästöoikeuksien ilmaisjakohakemuksia 2019