Vaskiluodon biokaasutinlaitos

Kaasutinlaitos

Asiakas              

Vaskiluodon Voima Oy

Projekti/tehtävä ja ajankohta

140 MW tehoisen biopolttoaineiden kaasutuslaitoksen toteuttaminen Vaskiluodon voimalaitoksen (560 MW) yhteyteen.

Projektissa toteutettiin biopolttoaineiden vastaanottoasema ja polttoaineen varastointi- ja käsittelyjärjestelmät, puubiomassan kuivaamo, kaasutinlaitos ja kaasunpolttolaitteistot hiilikattilalla sekä tarvittavat voimalaitosautomaation ja sähköistyksen muutokset. Laitoksen teknologiatoimittaja oli Metso Power Oy.

Laitos valmistui tuotantokäyttöön tammikuussa 2013. 

Novoxin tehtäviin sisältyi:

  • laitoskonseptin kehittäminen ja  esisuunnittelu
  • ympäristölupahakemuksen laadinta
  • teknologiatoimitusten kilpailuttaminen
  • suunnittelun ohjaus, valvonta ja asiantuntijatehtävät toteutusvaiheessa

Ajankohta 

2010 - 2013