Lietteenpolttolaitoksen perussuunnittelu ja hankinta-asiakirjojen laatiminen

Asiakas

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy, Ramboll Finland Oy

Projekti/tehtävä

Lietteenpolttolaitoksen suunnittelu Tampereen Sulkavuoreen suunnitteilla olevalle uudelle jätevedenpuhdistamolle

Tehtävään sisältyi:

  • lietteen termisen kuivaamon ja polttolaitoksen perussuunnittelu
  • polttolaitoksen ja kaukolämpöverkon välisen kaksisuuntaisen lämpökytkennän suunnittelu
  • hankinta-asiakirjojen laatiminen, kaupalliset sopimusasiakirjat mukaan lukien

Ajankohta

2015 - 2017