Tulevaisuuden lämmöntuotannon vaihtoehtojen selvitys, EPV Energia Oy

Asiakas

EPV Energia Oy

Projekti/tehtävät

Tulevaisuuden lämmöntuotantovaihtoehtojen selvitys ja arviointi.

Vaskiluodon voimalaitoksen VL2-kattilan lämmöntuotantoa tulevaisuudessa korvaavien tuotantovaihtoehtojen teknistaloudellinen tarkastelu.

Vaihtoehtoisten Vaskiluotoon sijoittuvien tuotantolaitosten konseptisuunnittelu ja arviointi

Ajankohta

2018