Tulevaisuuden lämmöntuotannon vaihtoehtojen selvitys, Porvoon Energia Oy

Asiakas

Porvoon Energia Oy

Projekti/tehtävät

Tulevaisuuden lämmöntuotantovaihtoehtojen selvitys ja arviointi.

Tolkkisten voimalaitoksen vanhimman kattilan lämmöntuotantoa tulevaisuudessa korvaavien tuotantovaihtoehtojen teknistaloudellinen tarkastelu.

  • Kaukolämpöverkon kokonaistasapainon ja tuotantotarpeiden ennusteiden tarkastelu
  • Vaihtoehtoisten lämmönlähteiden konseptitason suunnittelu ja arviointi
  • Lämpövarastojen ja kulutusjoustojen tarkastelu

Ajankohta

2019 - 2020