Rinnakkaispolton suunnittelu, luvitus ja käyttöönotto Hämeenkyrön voimalaitoksella

Asiakas

Hämeenkyrön Voima Oy

Projekti/tehtävä

Kierrätyspolttoaineiden rinnakkaispoltton valmistelu ja toteutus

Novoxin tehtäviin sisältyi:

  • suunnittelua varten tarvittavien parametrikokeiden valmistelu
  • kokeiden valvonta, tulosten arviointi ja sisällyttäminen suunnitelmiin
  • laitosmuutosten suunnittelu
  • rinnakkaispolton ympäristölupahakemuksen laatiminen
  • tarkkailusuunnitelman ja polttoaineiden laadunvalvontasuunnitelman laatiminen

Ajankohta

2015 - 2016