Suurten polttolaitosten BAT-soveltamisohje

Asiakas              

Ympäristöministeriö, Energiateollisuuden ympäristöpööli ja Metsäteollisuus ry

Projekti/tehtävä

Suurten polttolaitosten BAT 2017 - soveltaminen taustaohje

Taustaliitteen laatiminen ympäristöministeriön ohjeeseen suuren polttolaitosten parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta.

Suurten polttolaitosen parasta käyttökelpoista tekniikkaa kuvaava asiakirja (LCP-BREF) valmistui 2017. Asiakirjan BAT-päätelmäosa julkaistiin virallisesti 17.8.2017, mistä lukien neljän vuoden kuluessa suurten polttolaitosten on oltava päätelmien mukaisia. Ympäristöministeriö laati ohjeen päätelmien soveltamisesta ja siihen liityvistä ympäristölupamenettelyistä. Novox laati ministeriön ohjeen liitteeksi teknisen ohjeen, jossa kuvataan laajasti päätelmien soveltamista eri tilanteissa.

Ajankohta

2017