Lämpövarasto

Asiakas

EPV Energia Oy

Projekti/tehtävät

Suuren kokoluokan lämpövaraston energiataloudellinen tarkastelu ja luvitustarpeen tarkastelu

Vaskiluodon voimalaitoksen VL2-kattilan yhteyteen sijoittuvan suuren kokoluokan lämpövaraston, kaukolämpöverkon ja voimalaitoksen muodostaman kokonaisuuden energiataloudellinen tarkastelu

  • Lämpötaselaskelmat ja voimalaitoksen toimintaa simuloivat laskelmat
  • Kannattavuuslaskelmat

Käytöstä poistetun maanalaisen öljyvaraston uuteen, käyttöön ottamisen edellyttämien lupien selvitys ja viranomaismenettelyissä tarvittavan aineiston valmistelu.

Ajankohta

2019