Turvallisuus ja ennakoiva riskien hallinta

Ympäristönsuojelulain uudistus toi mukanaan vahvasti ennaltavarautumisen, riskien hallinnan sekä vaatimukset perustilaselvityksiin. Nämä kuuluvat palveluumme tiiviissä yhteydessä uusiin/olemassa oleviin lupiin sekä laitoksen kehitystarpeisiin liittyen.

Taloudellinen, kannattava ja turvallinen laitosinvestointi vaatii kattavaa riskinarviointia suunnittelun tueksi. Myös toiminnassa olevien laitos turvallisuustason nosto kannattaa aina. Olemme alan osaajia tarjoten asiakkaillemme erilaisia riskinarviointeja korkealla ammattitaidolla laitoksen koko elinkaaren tarpeisiin.

Palveluumme kuuluvat

 • Laitoksen elinkaaren turvallisuuden hallinta
 • Riskitarkastelut (mm HAZOP, POA, What-if, HAZSCAN, TVA)
 • Turvallisuuskoulutukset
 • Muutostenhallinnan kehittäminen
 • Ympäristö- ja turvallisuus auditoinnit
 • Kokonaisturvallisuuden kehittäminen
 • Turvallisuusjohtamisen kehittäminen

Erilaiset selvitykset

 • Ennaltavarautumissuunnitelmat
 • Perustilaselvitykset
 • Vaatimustenmukaisuusselvitykset
 • Kattilalaitosten vaaran arvioinnit