Tekniikat

  • Kerros- ja kiertoleijukattilat

  • Biopolttoaineiden käsittely ja kuivaus

  • Biopolttoaineiden jalostaminen

  • Kiertoleijukaasuttimet

  • Voimantuotannon höyry- ja kaukolämpöintegrointi

Olemme erikoistuneet teollisen kokoluokan energiantuotannon tekniikoihin ja teollisuusprosessien ja energiantuotannon yhdistelmiin eri muodoissaan.

Lähtökohtanamme on toimia niin, että primäärienergian hyödyntäminen on mahdollisimman tehokasta ja taloudellista. Käytännössä tämä tarkoittaa pyrkimystä teknis-taloudellisen optimin saavuttamiseen sähkön, höyryn ja lämmön tuotannossa. Usein tähän liittyy myös lämmön talteenottoa teollisesta prosessista ja mahdollisesti tuotannon sivutuotteiden tai jätteiden hyödyntämistä polttoaineena. Perinteisesti nämä tavoitteet ovat tarkoittaneet sähköntuotannon maksimointia, mutta viime vuosien hinta- ja kustannusmuutokset ovat muuttaneet tilanteen ja optimointi on usein monen asian ja epävarmuustekijöiden harkintaa.

Laiteteknisellä puolella uskallamme sanoa leijupetikattiloiden ja -kaasuttimien olevan meille perustekniikkaa, sillä olemme olleet pitkään mukana näiden kumpienkin kehittämisessä ja toteutusprojekteissa. Viime vuosina erityinen aihe on ollut uusien ympäristövaatimusten saavuttaminen olemassa olevilla kattiloilla ja laitosten sopeuttaminen nykyisiä energiamarkkinoita vastaavaan säätöajoon.

Biopolttoaineiden käyttötavoitteet ovat vieneet meidät mukaan useiden hiilikattiloiden biopolttoainemuutoksiin. Nämä kattavat kaasutuskaasun käyttöä hiilen rinnalla sekä hiilen osittaista korvaamista erilaisilla puusta ja biomassoista valmistetuilla pelleteillä ja biohiilituotteilla. Uutena alueena mukaan on tullut viime vuosina myös nestemäisten polttoaineiden valmistaminen puubiomassassa ja siinä muodostuvien sivutuotteiden kuten ligniinin ja biokaasun poltto voimakattiloissa.

Kiinteät biopolttoaineet ja niiden voimalaitoskäsittely ja varastointi on meille hyvin tuttua. Tämän alan uusi tekniikka on polttoaineen teollinen kuivaus matalaenergisellä lämmöllä, joka näin saadaan muuttumaan termodynaamisesti polttoaineen arvoiseksi. Kuivauksen taloudellinen optimi pitää kuitenkin aina laskea tapauskohtaisesti.

Uusien tekniikoiden kehittäminen ja käyttöönotto on meille mieluisaa ja olemme saaneet olla mukana monissa, usein luottamuksellisissa kehityshankkeissa.