Projektihallinto, suunnittelun ohjaus ja toimitusten valvonta

Projektien ohjaamiseen käytämme tunnettuja tavoiteasetannan ja raportoinnin menettelyjä. Ne ovat luonnollinen osa projektityötämme.

Suunnittelun ohjaamisessa on keskeistä tavoitteden määrittely ja jatkuva, sujuva ja teknisiä ratkaisuja kehittävä kommunikointi eri osapuolten välillä.

Laitosten ja teknisten järjestelmien toteutusprojekteissa tarvitaan lisäksi myös valvontaa toimitusmuodosta riippumatta. Monivaiheiset alihankintaketjut ja organisaatioiden lokeroituminen ovat lisänneet ostajan laadunvalvonnan ja toimitusvalvonnan tarvetta. Tarjoamme asiakkaillemme teknisten järjestelmien ja vaativien laitetoimitusten valvontapalveluja.