Päästöluvat ja tärkeät aikataulut

30.10.2020 

EU:n neljäs päästökauppakausi alkaa 1.1.2021.  Lainsäädäntöä on joiltakin osin uudistettu ja muutettu. Tarkoituksena on yhtenäistää tarkkailusuunnitelmat EU:n komission mallin mukaisiksi.  Laitosten pitää hakea päästölupaa ja siihen liittyvää tarkkailusuunnitelmaa 31.12.2020 mennessä. 

Kaikilla päästökaupan piiriin kuuluvilla laitoksilla tulee olla voimassa oleva päästölupa, jotta ne saavat toimia. Päästölupa kattaa laitoksen CO2-päästöjen määrittämisen ja tarkkailun.

Päästölupien taustalla on EU:n laajuinen päästökauppa, jolla pyritään vähentämää hiilidioksidipäästöjä (CO2) ja sitä kautta hillitsemään ilmastonmuutosta. Päästöluvat ovat EU:n yksi keino päästökaupan . Päästölupien avulla myös valvotaan  kansallisten viranomaisten kautta sitä, että  laitokset ja yritykset toimivat päästökaupan säädösten edellyttämällä tavalla.

Osittain lainsäädäntö tulee suoraan EU-tasoisina asetuksina, jotka ovat suoraan velvoittavia myös Suomessa ilman erillistä täytäntöönpanoa. EU-asetusten pohjalta muutetaan vielä suomalaisia lakeja myös (verrattuna kuluvaan 3. kauteen).

Millaiset laitokset vaativat päästöluvan? Päästökauppavelvollisia ovat mm.  

  • polttoon perustuvat (tietyn kokoluokan ylittävät) energiantuotantolaitokset (suurin ryhmä)
  • raudan- ja teräksen tuotanto
  • kalkin tuotanto
  • lasin valmistus
  • keraamisten tuotteiden valmistus kipsin kuivaus
  • massan valmistus puusta tai muista kuitumateriaaleista
  • paperin ja kartongin valmistus
  • lentoliikenne.

Jotta laitokset voivat toimia laillisesti, on niillä oltava päästölupa. Päästölupaan perustuen määritetään vuosittaiset laitoksen tuottamat päästöt, joita vastaava määrä päästöoikeuksia tulee palauttaa vuosittain järjestelmään. Jos palautusta ei tee, tai tekee sen myöhässä, joutuu mustalle listalle ja joutuu myös maksamaan sakkoja.

Päästölupaan liittyvät asiat voivat kuulua ympäristöasiantuntijan/päällikön vastuulle, pienemmissä myös toimitusjohtaja tai käyttöpäällikkö voivat vastata päästölupiin liittyvästä kokonaisuudesta.

Tällä hetkellä konkreettista ohjeistusta vielä vähän julkaistu ja Energiavirasto  on antanut niukasti tietoa tulevista muutoksista. Selvillä on aikataulu: päästölupahakemusten tulee olla jätettynä järjestelmään  viimeistään 31.12. ja se että hakemattta ei voi jättää.