BAT ja BREF

Suurten polttolaitosen parasta käyttökelpoista tekniikkaa kuvaava asiakirja (LCP-BREF) valmistui 2017. Asiakirjan BAT-päätelmäosa julkaistiin virallisesti 17.8.2017, mistä lukien neljän vuoden kuluessa suurten polttolaitosten on oltava päätelmien mukaisia. Ympäristöministeriö laati ohjeen päätelmien soveltamisesta ja siihen liityvistä ympäristölupamenettelyistä. Novox laati ministeriön ohjeen liitteeksi teknisen ohjeen, jossa kuvataan laajasti päätelmien soveltamista eri tilanteissa.

Vahvuuksiamme näiden tavoitteiden saavuttamisessa ovat

  • Pitkä kokemus ja asiantuntemus
  • Vahva verkostoituminen
  • Luottamuksellisuus ja riippumattomuus
  • Tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa