Ajankohtaista

16.12.2019

Uusia BAT-päätelmiä julkaistiin joulukuun alussa

 

EU:n komissio julkaisi jätteenpolttoa koskevat BAT-päätelmät 3.12.2019 ja elintarvikkeiden ja maidon valmistus- ja jalostustekniikoiden päätelmät 4.12.2019. Ympäristönsuojelulain 75 §:n mukaan direktiivilaitoksen päästörajojen, tarkkailun ja lupamääräysten on perustuttava päätelmiin. Ympäristönsuojelulain 80 §:ssä säädetään luvantarkistamisvelvollisuudesta BAT-päätelmien julkaisemisen jälkeen.

 

Toimijoiden on puolen vuoden kuluessa annettava ELY-keskukselle selvitys täyttääkö laitoksen ympäristölupa BAT-päätelmien vaatimukset. Mikäli ympäristölupa ei vastaa BAT-päätelmiä, toiminnanharjoittajan on jätettävä ympäristöluvan tarkistamishakemus aluehallintovirastolle.

 

Autamme mielellämme BAT-selvitysten, BAT-vertailujen ja ympäristöluvan tarkistamishakemusten laadinnassa.  Meiltä löytyy asiantuntemusta eri toimialojen BAT-päätelmien soveltamisesta ja tämä on työtä, jota olemme tottuneet tekemään.

Yhteystiedot:

Anu Hyvönen, Päällikkö, ympäristöasiat ja todennuspalvelut, anu.hyvonen@novox.fi, 050 3133 015