Palvelumme teollisuudelle ja energia-alalle
  • Lämpöteknisen energiantuotannon ja tuotantoprosessien kehittäminen ja tekninen suunnittelu
  • Investointien valmistelu, järjestelmätason hankintapalvelut ja suunnittelun johtaminen
  • Hankkeiden kokonaisvaltainen riskien hallinta
  • Laitosten ympäristö- ja prosessiturvallisuuden kehittäminen
  • Ympäristölupa-asioiden valmistelu ja kattava hoitaminen

Vahvuutemme

Uusiutuvien energiamuotojen ja uuden energiatekniikan osaaminen

 

Pitkän ajan asiantuntemus ja syvällinen perehtyminen

  • Luotettavuus ja asiakkaan tarpeiden mukainen työ
  • Ympäristösäädösten ja vaatimusten tuntemus

 

Tarkastelemme energian tuotantoa ja toimintavaihtoehtoja tavoitteenamme hyvä tekninen ja taloudellinen, ajantasaiset ympäristövaatimukset täyttävä toiminta.